Welkom, Willkommen, Welcome

Jan Lever

Dit is de website van; dies ist die Webseite von; this is the website of;

Omdat er een reeële aanwijzing was, dat hij zijn baan zou verliezen, is Jan rond 1994 het silhouet(portret)knippen gaan oefenen. Dit heeft hij nu in 2014 weer opgepakt en kan daarvoor ook worden gevraagd.


Rund 1994 drohte Jan Arbeitslos zu werden. Deswegen hat er damals das Silhouetschneiden geübt. Obwohl es in erster Instanz dabei geblieben ist, hat er es in 2014 wieder aufgegriffen und kann dafür auch gefragt werden.


Around 1994 Jan feared to become unemployed, so he exercised to cut potraits of people in real life. But he kept his job and so he didn’t proceed cutting portraits untill 2014, then he picked it up  again. Now he can be asked for that too.